"SED NOMINI TUO DA GLORIAM"

Block Title

BINECUVÂNTARE LA VREME DE-NCERCARE

A năvălit peste noi, pe negândite, precum „hoardele” năvălitorilor de peste  vremuri, această pandemie fară de precedent. Și pentru prima dată, vom trece vremea Floriilor, a Săptămânii celei Mari și a luminoasei sărbători a Sfintelor Paști în aparenta însingurare a rugăciunii personale. Fi-vă, insă,  această însingurare, această fortuită izolare, cu adevărat, numai aparentă!
Fie ca, în fapt, să ne regăsim și să ne întărim întreolaltă în rugăciune și în comunicare  întru Hristos, precum  strămoșii  noștri cei de demult la vremurile încercare, începând cu veacurile persecuțiilor de la începuturile erei creștine! Fie ca antidotul nostru să nu fie numai unul împotriva unui virus, fie el oricat de „încoronat” cu vremelnica virulență.
Antidotul nostru fi-vă, cu ajutorul lui Dumnezeu, înca mai puternic, un scut al credinței îmbogățite și luminoase în spiritul întreolaltă-iubirii întru Hristos, înaintea propriilor slăbiciuni, comodități, indiferențe, rătăciri si răutăți în fața și în mijlocul unor perfide „cântece de sirenă” ale vremii,  ori chiar a unor orchestrat-persuasive exhibări ale înstrăinării de Hristos ce coincid , deloc întâmplător, cu înstrăinarea de noi înșine, de propriile noastre valori și repere identitare.
Departe de ne a însingura și înstrăina, încercarea de acum ne întărește, așadar, liantul conștiinței și trăirii noastre creștine comune, deodata ortodoxă și românească.
Și iată că, tocmai la vreme de cumpănă, Filiala Artă Religioasă și Restaurare din cadrul Uniunii Artiștilor Plastici a luat, prin conducerea sa, o lăudabilă și cu totul inedită inițiativă de a organiza, în locul tradiționalei expoziții  de primăvară dinaintea Sfintelor Paști de la Muzeul Național al Satului o expoziție „online” cu lucrări realizate de membrii filialei.
În împrejurări deosebite, soluții neașteptate, dar binevenite! Într-un anume fel, asemenea gestului lui Alexandru Macedon înaintea celebrului Nod Gordian!
O formulă la care, în condiții normale, nu s-ar fi putut gândi cineva decât cu scop mai mult sau mai puțin informativ, documentar.
În actualele împrejurări gestul căpătat, însă, și alte conotații, cu adevărat speciale și remarcabile, întinzând punțile comunității de breaslă, pe căile actualelor posibilități de comunicare , atât între membrii obștii pictorilor și restauratorilor de artă religioasă, cât și mai departe, către un public încă și mai numeros!
O adevărată lucrare misionară! Mâini întinse, întru Hristos, către alte și mai multe mâini întinse! O minunată și cât se poate de tonică expresie de comunicare creștină, de natură să biruie distanțele fizice și să ne adune, de fapt, „pre toti și pre toate”, întru bucuria pururea nestinsei lumini pascale a Sfintei Învieri a Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos!
„Cine are urechi de auzit, să audă!” (Luca 8,8)
Întru aceste gânduri și sentimente, adresez calde felicitări inițiatorilor și participanților la acest semnificativ act artistic și care grăiește, cu atâta putere și căldură, despre trupul netrecător al Bisericii lui Hristos pe care „nici porțile iadului nu o vor birui!”
Și adresez, iarăși, tuturor breslașilor, pictori si restauratori bisericești, precum și tuturor celor ce se vor împărtăși  de roadele acestei hrănitoare altfel de „Cină cea de Taină” călduroase urări de sănătate, întru lumină sufletească și bucurie, precum și părintești binecuvântări și îmbrățișări frățești la mărețul Praznic al Sfintelor Paști ale omului de la Hristos.

Lumină sufletească și bucurie, precum și părintești binecuvântări și îmbrățișări frățești la mărețul Praznic al Sfintelor Paști ale omului de la Hristos.

Învierea Ta, Hristoase Dumnezeule, îngerii a o laudă în ceruri și pe noi, pe pământ, ne înzădărnicește cu inimă curată sa o mărim!
Hristos a Înviat!

Pr. Prof. Dr. Florin Șerbănescu, consilier patriarhal onorific
La Praznicul Floriilor,
11 aprilie 2020

MESAJUL DOAMNEI PAULA POPOIU – GENERAL MANAGER AL MUZEULUI SATULUI „DIMITRIE GUSTI”

>

© 2020 AFAPRR

Asociația Filială Artă Plastică Religioasă și Restaurare a UAP